LIÊN HỆ BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ

Văn phòng: phòng 316 nhà A1, Trường Đại học Thủy lợi, 175 Tây Sơn, Đống Đa, Hà Nội 

Số điện thoại: 0243.563.6466

Email: g.bmcongngheck@tlu.edu.vn

Trưởng bộ môn: TS. Đoàn Yên Thế

Phó trưởng bộ môn: TS. Ngô Văn Lực