Hợp tác bộ môn Công nghệ Cơ khí

Hiện Bộ môn đang hợp tác một cách có hiệu quả với một số công ty như: Công ty FPT Golbal Automotive, Công ty Smart Design Lab, Công ty CNC VINA, Nhà máy bơm EBARA Hải Dương... hỗ trợ sinh viên trong quá trình thực tập và nghiên cứu khoa học và tiếp nhận sinh viên sau khi tốt nghiệp ra trường vào công ty làm việc.