Danh sách các đề tài nghiên cứu

DANH SÁCH ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CẤP CƠ SỞ

STT

Tên đề tài

Mã số

Cấp

Năm thực hiện

1

Nghiên cứu ứng dụng một số phần mềm đồ họa và phương tiện truyền thông để nâng cao hiệu quả giảng dạy cho môn học Đồ Họa Kỹ Thuật.

 

Cơ sở

2012

2

Nghiên cứu một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm mỹ công trình trạm thủy điện vừa và nhỏ sau đập

 

Cơ sở

2017