Viện Thủy Công – Viện KHTL Việt Nam tuyển dụng

Viện Thủy Công – Viện KHTL Việt Nam cần tuyển : 02 kỹ sư

 Viện Thủy Công – Viện KHTL Việt Nam cần tuyển : 02 kỹ sư
– Ngành Máy Thủy khí ( hoặc MXD): 01 người
– Ngành Cơ khí Thủy Công: 01 người
– Yêu cầu: Tốt nghiệp từ khá trở lên
– Nơi làm việc:  Trung tâm Công trình ĐBVB và  Đê Điều – Viện Thủy Công – Số 03 ngõ 95 phố Chùa Bộc – TP.Hà Nội.
– Công việc: tham gia nghiên cứu thiết kế các loại hình cửa van và thiết bị vận hành cho các công trình ngăn sông và các công trình thủy lợi.

– Thông tin liên hệ :

Lê Đình Hưng ; Email : lehungvkhtl@gmail.com