LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 53 (25/12 - 31/12/2017) - KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 53 năm 2017 (25/12 - 31/12/2017)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

25/12

 

 

Thứ Ba

26/12

 

 

Thứ Tư

27/12

 

 

Thứ Năm

28/12

 - 14:00-17:00: P225/A2

Rà soát tiến độ công tác viết báo cáo Tự đánh giá cơ sở giáo dục

TP: BGH (toàn thể), Hội đồng tự đánh giá, các Nhóm chuyên trách và Ban thư ký

Th Thế

 - 15:00-16:00: P205/A1

Xét học vụ học kỳ 1 (2017 - 2018) cho K59 hệ ĐHCQ

TP: BGH, P3, P7, đ/d BCN & trợ lý các khoa, TT

Th Huyên, C Hạnh

Thứ Sáu

29/12

 

 

Thứ Bảy

30/12

 

 

Chủ Nhật

31/12

 

 

 

THÔNG BÁO