LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 11 (12/03 - 18/03/2018) - KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 11 năm 2018 (12/03 - 18/03/2018)

Ngày

Nội dung

Chủ trì/Phân  công

Thứ Hai

12/03

 - 10:30-11:30: VP Khoa

Giao ban trang web

TP: Toàn thể BBT

Th Huyên

Thứ Ba

13/03

 

 

Thứ Tư

14/03

 

 - 08:30-11:00: P225/A2

BGH làm việc với trưởng các khoa, TT đào tạo

TP: BGH; Trưởng các Khoa, TT đào tạo sinh viên, P2, P3, P10

BGH/Th Thế

 

- 14:00-15:30: VP Khoa Cơ khí

Tiếp và làm việc với Công ty WARUDO – Nhật Bản

TP: BCN Khoa;

Th Thế

Thứ Năm

15/03

 - 08:00 (15/3) - 18:00(16/3): Ninh Bình

Khoa Cơ khí đi tư vấn tuyển sinh 2018 tại Ninh Bình

TP: Các thành viên đoàn Tư vấn tuyển sinh của Khoa Cơ khí; 

Th Thế

 

Thứ Sáu

16/03

 

 - 08:00 (15/3) - 18:00(16/3): Ninh Bình

Khoa Cơ khí đi tư vấn tuyển sinh 2018 tại Ninh Bình

TP: Các thành viên đoàn Tư vấn tuyển sinh của Khoa Cơ khí; 

Th Thế

 

Thứ Bảy

17/03

 

 

Chủ Nhật

18/03

 - 07:30-17:00: Các phòng họp

Các lớp K56 đến K59 họp lớp định kỳ tháng 03/2018 (trừ các lớp K59 đi học GDQP)

TP: GVCN kiêm CVHT K56 đến K59 và toàn thể SV các lớp K56 đến K59 (GVCN nhắc lớp trưởng các lớp đến phòng CTCT & QLSV - P.112/A1 nhận Sổ theo dõi sinh hoạt lớp và Thông báo sinh hoạt lớp tháng 3/2018 vào thứ 5 & thứ 6, ngày 15&16/3/2018)

GVCN

 

THÔNG BÁO