LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 05 (29/01 -04/02/2018) - KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 5 năm 2018 (29/01 - 04/02/2018)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

29/01

 

 

 

 

 

 - 09:00-11:00: P225/A2

Nhà trường gặp mặt các giảng viên đang được kéo dài thời gian làm công tác chuyên môn tại Trường

TP: ĐU, BGH, CTHĐT, CTCĐ, BTĐTN; Đ/d L/đ P2,P3, P10; Đ/d L/đ các khoa, BM có GV đang được kéo dài thời gian làm công tác chuyên môn tại Trường; Các giảng viên đang được kéo dài thời gian làm công tác chuyên môn tại Trường

Th. Thế

 

- 14:00-16:00: VPK

SV nộp báo cáo NCKH năm 2017-2018

Đề nghị Cô Hạnh thu và lập danh sách các báo cáo

 

Thứ Ba

30/01

 

 

Thứ Tư

31/01

 

 

 

 - 15:00-17:00: P225/A2

Gặp mặt Admin website & fanpage trường và các khoa/TT triển khai công tác quảng bá trên mạng xã hội

TP: BGH, P3, P7, Admin website & fanpage trường và  Admin website & fanpage các khoa/TT. K/m GS.Quý, Phó trưởng ban TT website dự

Th. Huyên/   Th. Duyên/   Th. Nam

 

Thứ Năm

01/02

 

 

 - 07:30-11:30: T45

Hội nghị Tổng kết công tác xây dựng Đảng năm 2017, triển khai nhiệm vụ công tác trọng tâm năm 2018 và học tập, quán triệt, triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị Trung ương 6 khóa XII (Trực tuyến)

TP: Toàn thể đảng viên trong Đảng bộ Trường (Những ĐV viên nào vắng mặt có lý do đề nghị báo cáo với Chi bộ trước ngày 30/01/2018 để Chi bộ lập danh sách báo cáo với ĐU)

Toàn thể ĐV trong chi bộ

 

Thứ Sáu

02/02

 - 08:00-11:30: P225/A1

Giao ban tháng 02/2018  khối các đơn vị quản lý và đào tạo. (Trực tuyến)

TP: BGH (toàn thể), CTHĐT, CTCĐ, VPCĐ, VPĐU, ĐTN; Trưởng và Phó các đơn vị khối QLPV; đ/d l/đ các Khoa, TT ĐTH, TT ĐTQT; Cơ sở Phố Hiến; Cơ sở 2; Trưởng và Phó các đơn vị KHCN tại Hà Nội

Th. Ngọc

 

Thứ Bảy

03/02

 

 - 08:30-12:00:

Hội nghị NCKH sinh viên khoa Cơ khí năm 2017-2018

TP: Thành viên hội đồng đánh giá.  

CTHĐ

 

Chủ Nhật

04/02

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

 

 

  Gửi ý kiến phản hồi
637