LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 04 (22/01 - 28/01/2018) - KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 4 năm 2018 (22/01 - 28/01/2018)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai 22/01

 

 

 - 10:00-11:30: P225/A2

Họp Ban nữ công

TP: B.Nga (P6), B.Nga (P2), B.Giang (P7), B.Sao Mai (TV), B.Sèn (CĐ), B.Hạnh (C), B.Lý (CNTT), B.Thanh Nga (NL), B.Bình(CK), B.Nga (BM Thủy lực), B.Giang (CTy), B.Hiền (BM Hóa),B.Trang (K), B.Khánh P10. Kính mời: CTCĐ, BTĐTN.

Cô Bình

 

Thứ Ba

23/01

 

 

 - 14:00-17:00: P225/A2

Họp Thường vụ Đảng ủy xét kết nạp Đảng, công nhận đảng viên chính thức đợt 03/02/2018 và bàn một số công tác

TP: UV Thường vụ Đảng ủy, VPĐU; k/m đại diện chi bộ , ĐUBP có hồ sơ đề nghị xét và ĐTN dự

Th. Huyên

 

Thứ Tư

24/01

 

 

 - 09:00-11:00: P225/A2

Họp xét tốt nghiệp và chuẩn bị lễ tốt nghiệp cho sinh viên K55 ĐHCQ (CTTT & CT truyền thống), K57 liên thông

TP: BGH, P3, P7, ĐTN, đ/c BCN & trợ lý các khoa, TT ĐTQT, TT ĐTH

Th. Huyên

Cô Hạnh

Thứ Năm 25/01

 

 

Thứ Sáu

26/01

 

 

 

 - 14:00-16:00: P225/A2

Đơn vị TVTK Viện KT Công trình báo cáo phương án thiết kế: Cải tạo, nâng tầng 4 nhà Thư viện; Xây dựng khu văn phòng bộ môn và các PTN của Khoa Cơ khí.

TP: BGH; Lãnh đạo P1, P3, P5, P8, P10, Thư viện, khoa Cơ khí, khoa CNTT; đơn vị TVTK Viện KTCT

Th. Thế

Th. Ngọc

Th. Lực

 

Thứ Bảy 27/01

 

 

Chủ Nhật

28/01

 

 - 07:30-17:00: Các phòng họp

Các lớp K56 đến K59 họp lớp định kỳ tháng 01/2018 (trừ các lớp K59 đi học GDQP)

TP: GVCN kiêm CVHT K56 đến K59 và toàn thể SV các lớp K56 đến K59 (GVCN nhắc lớp trưởng các lớp đến phòng CTCT & QLSV - P.112/A1 nhận Sổ theo dõi sinh hoạt lớp và Thông báo sinh hoạt lớp tháng 01/2018 vào thứ 5 & thứ 6, ngày 25&26/01/2018)

GCVN kiêm CVHT

 

THÔNG BÁO

 

 

 

  Gửi ý kiến phản hồi
847