LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 02 (08/01 - 14/01/2018) - KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 2 năm 2018 (08/01 - 14/01/2018)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

08/01

 

 

 

 - 10:00-11:00: P225/A2

Nhà trường gặp mặt các viên chức nghỉ hưu năm 2017

TP: ĐU, BGH, CTHĐT, BTĐTN; Đ/d L/đ P2, P10; Đ/d L/đ, Cấp ủy cùng cấp và Công đoàn của các đơn vị có viên chức nghỉ hưu năm 2017; Các viên chức nghỉ hưu năm 2017 (Thầy Bằng-BM CNCK)

Nguyễn Quang Kim

 

Thứ Ba

09/01

 

 

 

 

 - 10:30-11:30: P225/A2

Lễ ký biên bản hợp tác (MOU) giữa Khoa Cơ khí, Trường ĐH Thủy lợi và Công ty Smart Design Labs (SDLs) về việc liên kết đào tạo, hợp tác nghiên cứu khoa học và tuyển dụng sinh viên tốt nghiệp.

TP: BGH; P10; P3; P6; P7; VPĐTN, Công ty Smart Design Labs, BCN khoa Cơ khí, Trưởng, Phó các bộ môn thuộc khoa Cơ khí; Bộ môn Công nghệ Cơ khí, Sinh viên đang thực tập, sinh viên tốt nghiệp làm việc tại công ty SDLs

BCN khoa

 

Thứ Tư

10/01

 

 

 

 

 - 08:30-12:00: T45

HỘI NGHỊ CÁN BỘ CHỦ CHỐT

Lấy ý kiến giới thiệu nhân sự bổ nhiệm chức danh Hiệu trưởng 

và Bầu thành viên Hội đồng trường Khóa III

TP: Toàn thể CBCC của Nhà trường: ĐU, BGH, CTHĐT, CTCĐ, BTĐTN; Trưởng và Phó các ĐV trực thuộc Trường; Trưởng các BM, ban của Cơ sở Phố Hiến; Các GS, PGS, GVC và CBGV có học vị TS (có danh sách kèm theo)

 

GV khoa Cơ khí có tên trong danh sách

 - 14:00-17:00: P225/A2

Họp rà soát kế hoạch xây dựng sửa chữa và mua sắm thiết bị năm 2018. (Các đơn vị đăng ký mua sắm thiết bị và sửa chữa chuẩn bị báo cáo giải trình sự cần thiết phải xây dựng sửa chữa/ mua sắm thiết bị)

TP: BGH (Ô. Kim, Ô. Ổn) Lđ P1, P3, P5, P8 các khoa và bộ môn có đăng ký xây dựng, sửa chữa và mua sắm thiết bị năm 2018 (TS. Lực, TS. Ngọc, TS. Anh Tuấn chuẩn bị báo cáo)

Nguyễn Quang Kim

 

Thứ Năm

11/01

 

 

Chấm bảo vệ ĐATN K55 đợt 2 năm học 2017-2018

HĐ1 - Room1/K1

HĐ2 – Room2/K1

HĐ3 – Room3/K1

  • - Thời gian và thứ tự bảo vệ ĐATN do các chủ tịch HĐ quyết định
  • - Đề nghị thư ký các HĐ thông báo DS thứ tự bảo vệ cho các thành viên HĐ và đưa thông tin lên trang WEB của Khoa.
  • - Đề nghị Cô Hạnh thông báo kế hoạch bảo vệ ĐATN cho SV K55, K56’

Chủ tịch các hội

Thứ Sáu

12/01

 

 

Chấm ĐATN K55 đợt 2 năm học 2017-2018

HĐ1 - Room1/K1

HĐ2 – Room2/K1

HĐ3 – Room3/K1

Chủ tịch các hội

Thứ Bảy

13/01

 

 

Chủ Nhật

14/01

 

 

 

THÔNG BÁO

 

 

Kính đề nghị các chi bộ/ĐUBP nộp đảng phí Quý 4/2017 về VPĐU trước ngày 05/01/2018

 

  Gửi ý kiến phản hồi
333