LỊCH CÔNG TÁC TUẦN 01 (01/01 - 07/01/2018) - KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 1 năm 2018 (01/01 - 07/01/2018)

 

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

01/01

 

 Nghỉ tết dương lịch

 

Thứ Ba

02/01

 

14:00 - Thu đồ án tốt nghiệp đợt 2 (K55)

Thư ký các HĐ

Thứ Tư

03/01

 

 

 - 14:00-16:00: P225/A1

Giao ban tháng 1/2018 khối các đơn vị Quản lý và Đào tạo (trực tuyến)

TP: BGH (toàn thể), CTHĐT, CTCĐ, VPĐU, VPCĐ, ĐTN; Trưởng và Phó các đv khối QLPV; đ/d l/đ các Khoa; TTĐTQT, TTĐTH; Cơ sở Phố Hiến, Cơ sở 2

Th. Thế

 

 - 16:00-17:00: P225/A1

Xét Lương bổ sung quý IV + cả năm 2017 (cho khối QLPV), năm học 2016 - 2017 (cho khối giảng dạy)

TP: BGH (toàn thể), CTHĐT, CTCĐ, ĐTN, TTGD, TTND; Trưởng các P, K, TT, Y tế, Thư viện

Th. Thế

Thứ Năm

04/01

 

 - 08:30-10:00: P225/A2

Họp giao ban Nhóm 5 (kiểm định Trường) với lãnh đạo các Khoa, Bộ môn

TP: Các thành viên Nhóm 5; Đ/d l/đ các Khoa, TT, Bộ môn.

BCN khoa, Trưởng các BM

 

 

- 14:00-16:00: VPK

BCN Khoa làm việc với Công ty Smart Design Labs

TP: BCN Khoa, TS. Lực, TS. Công Nguyên

Th. Thế

Thứ Sáu

05/01

 

 

 

08:30-11:30: P228/A4

Hội thảo định hướng việc làm và kết nối doanh nghiệp

TP: BCN khoaSinh viên K56 nhóm định hướng Công nghệ chế tạo, BM Công nghệ chế tạo, các Thầy Cô quan tâm đến dự

Th. Thế

Thứ Bảy

06/01

 

 

 

Chủ Nhật

07/01

 

 

 

THÔNG BÁO

 

  Gửi ý kiến phản hồi
555