Trường ĐH Thủy Lợi hướng về Miền Trung thân yêu

Trường Đại học Thủy lợi đã diễn ra lễ phát động quyên góp ủng hộ đồng bào Miền Trung sau bão lụt diễn ra từ ngày 13/10 đến 16/10