THÔNG BÁO Lịch báo cáo NCKH SV Khoa Cơ khí Năm học 2017 – 2018

Khoa Cơ khí xin thông báo đến các bạn sinh viên đang thực hiện đề tài Nghiên cứu khoa học về lịch và thứ tự báo cáo các đề tài năm học 2017 – 2018 như sau:

1. Thời gian: 7h00, Thứ 7, ngày 3/02/2018

2. Địa điểm: Phòng Room1 – Nhà K1

3. Lịch bảo vệ:

4. Lưu ý

 - Tất cả sinh viên phải có mặt từ 7h00 thứ 7 ngày 3/02/2018 để dự Lễ khai mạc.

 - Thời gian dành cho mỗi sinh viên báo cáo từ 20 - 30 phút (kể cả thời gian báo cáo, trình bày và thời gian hội đồng phản biện). Các nhóm báo cáo cần chuẩn bị tốt về bản vẽ và slide để báo cáo.

- Các bạn sinh viên có mặt đúng thời gian quy định để buổi báo cáo được diễn ra thành công tốt đẹp.