Công ty CP Năng Lực Việt (VCC) thông báo tuyển dụng Qúy 1 - 2018

Công ty CP Năng Lực Việt (VCC) là một công ty hoạt động với lĩnh vực chính:

1. Thiết kế và sản xuất máy tự động hóa.

2. Gia công đồ gá, chi tiết.

3. Kinh doanh thương mại máy móc và phụ tùng công nghiệp.

Hiện nay, do nhu cầu về sản xuất, kinh doanh công ty thông báo tuyển dụng 84 nhân viên với các vị trí như sau: