Thông tin Ngày hội việc làm Tiếng Nhật

Các bạn sinh viên quan tâm tìm hiểu và đăng ký thông tin bên dưới đường link trước ngày:10/12/2016 tại Hà Nội

http://japan.vietnamworks.com/jobfair2016/?utm_source=email&utm_medium=FOCUSEMAIL&utm_campaign=JPWJOBFAIR2016