Thông báo xét chọn sinh viên nhận học bổng “Lê Văn Kiểm và Gia đình” năm 2016 – ĐH Thủy Lợi

Trường Đại học Thủy lợi thông báo về việc xét chọn sinh viên nhận học bổng khuyến học “Lê Văn Kiểm & Gia đình” năm 2016 như sau:

Mức học bổng 15.000.000 đồng/sinh viên Tổng số suất là 26

Học bổng dành cho sinh viên nghèo vượt khó và Học bổng dành cho sinh viên xuất sắc.

Chi tiết xem tại đây