THÔNG BÁO THAM QUAN CÔNG TY BƠM EBARA VIỆT NAM

Hiện nay Khoa Cơ khí – Trường Đại học Thuỷ lợi đã ký thỏa thuận hợp tác đào tạo với Công ty TNHH Bơm Ebara Việt Nam. Ngày 09 tháng 12 năm 2016, Bộ môn Công nghệ Cơ khí – Khoa Cơ khí sẽ tổ chức cho sinh viên lớp 56M1 xuống thăm quan dây chuyền sản xuất và lắp ráp cơ khí tại nhà máy Bơm Ebara dưới Hải Dương.

Để đảm bảo an toàn và nâng cao hiệu quả chuyến thăm quan, Khoa Cơ khí chia nhóm thăm quan thành 2 nhóm với lịch trình cụ thể như sau:

  1. Nhóm 1:    + Số lượng: 30sinh viên + 05 giảng viên

                      + Thời gian : 8h30 đến 10h 30 ngày 09 tháng 12 năm 2016 ( xe bắt đầu xuất phát từ trường vào 6h30)

  1. Nhóm 2:    + Số lượng: 31sinh viên + 04 giảng viên

                   + Thời gian : 14h30 đến 16h 30 ngày 09 tháng 12 năm 2016 ( xe bắt đầu xuất phát từ trường vào 12h30)

Mục đích:     + Hiểu Quá trình xây dựng và phát triển của công ty

                      + Quy trình chế tạo và sản xuất các sản phẩm của nhà máy.

                      + Hiểu dây chuyền sản xuất các sản phẩm của nhà máy.

Liên hệ:  Cô Thu – Bộ môn Công nghệ Cơ khí tại văn phòng Trung tâm KHCN Cơ học – Máy Thuỷ lơi. (ĐT: 0969434969)