Thông báo lịch thi Liên Thông trình độ đại học năm 2016 – ĐH Thủy Lợi

Trường Đại học Thủy lợi thông báo kế hoạch thi tuyển sinh hệ liên thông trình độ đại học năm 2016