Một phương pháp học Tiếng Anh hiệu quả

Ths.Phan Bình Nguyên – bộ môn Công nghệ Cơ Khí chia sẻ một phương pháp để học từ mới trong Tiếng Anh hiệu quả bằng việc sử dụng thẻ 2 mặt, một mặt ghi tiếng Anh, một mặt ghi tiếng Việt. Những tấm thẻ nhỏ gọn này có thể mang theo để học Tiếng Anh trong mọi lúc, mọi nơi.
Thầy Nguyên cũng gửi kèm theo tài liệu để có thể in sẵn những tấm thẻ này, sau đó cắt nhỏ ra để mang theo sử dụng
Download tài liệu tại đây: