Liên hệ

 

1 Bộ môn Công nghệ Cơ Khí Phòng 316 – A1 ĐT:
2 Bộ môn Cơ kỹ thuật Phòng 322 – A1 ĐT:
3 Bộ môn Đồ họa kỹ thuật Phòng 320 – A1 ĐT:
4 Bộ môn Máy xây dựng Phòng 318 – A1 ĐT:
5 Bộ môn Kỹ thuật ô tô Phòng 314 – A1 ĐT:
6 Văn phòng Khoa Phòng 312 – A1 ĐT:

 

KHOA CƠ KHÍ

PHÒNG 314 – A1 – TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

175 TÂY SƠN – ĐỐNG ĐA – HÀ NỘI

ĐT: 043.8533.082