HỘI THẢO KHOA HỌC NĂM 2015

Nhằm mục đích trao đổi kết quả nghiên cứu, triển khai ứng dụng và nâng cao kiến thức chuyên môn phục vụ cho công tác giảng dạy trong lĩnh vực cơ khí. Năm 2015, các nhóm nghiên cứu trong khoa Cơ khí trường Đại học Thủy Lợi đã viết bài tham gia và báo cáo trong các hội nghị:

     1. Hội nghị cơ học thủy khí toàn quốc (Đà Nẵng, 23-25/7/2015)

img_7580

20150723_142032

     2. Hội nghị khoa học – công nghệ toàn quốc về cơ khí (Thành phố Hồ chí Minh, 05-07/11/2015)

2

img_0096

     3. Hội nghị khoa học thường niên Trường Đại học Thủy lợi (Hà Nội, 17/11/2015)

18112015839