Hội nghị Tổng kết năm học 2015 – 2016 khối sinh viên và trao học bổng “Lê Văn Kiểm và gia đình”

Sáng ngày 06/11, tại Hội trường T45, Trường Đại học Thủy lợi tổ chức Hội nghị Tổng kết năm học 2015 -2016 khối sinh viên và trao học bổng “Lê Văn Kiểm và gia đình”.

Xem chi tiết tại đây…

Học bổng Lê Văn Kiểm trao gần 400 triệu đồng cho sinh viên nghèo ĐH Thủy Lợi.

Xem chi tiết tại đây…