HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỌC THỦY LỢI 2016

HỘI NGHỊ KHOA HỌC THƯỜNG NIÊN ĐẠI HỌC THỦY LỢI 2016

Hội nghị Khoa học thường niên trường Đại học Thủy lợi – 2016 được tổ chức vào ngày 17 tháng 11 năm 2016. Đây là dịp gặp gỡ, giao lưu giữa các nhà khoa học, các nhà quản lý từ các trường đại học, các viện nghiên cứu trong cả nước, đồng thời chia sẻ các kết quả nghiên cứu mới nhất trong lĩnh vực khoa học, công nghệ, kinh tế, xã hội.

Hội nghị thường niên trường Đại học Thủy lợi nhằm giới thiệu và trao đổi các kết quả nghiên cứu, các tiến bộ, các ý tưởng về khoa học công nghệ, ứng dụng và triển khai công nghệ, những yêu cầu cấp bách của thực tiễn thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau bao gồm:

 1. Công trình: Thủy lợi thủy điện, xây dựng, giao thông, cảng biển, hạ tầng, công nghệ kỹ thuật xây dựng, địa kỹ thuật, thủy lực công trình;
 2. Cơ điện và Năng lượng: Cơ khí, kỹ thuật điện, năng lượng và năng lượng tái tạo, thủy năng điều phối hồ chứa, chế độ vận hành nhà máy thủy điện;
 3. Kinh tế và Quản lý: Cơ chế chính sách vi mô, vĩ mô ngành nông nghiệp và PTNT, kinh tế môi trường, kinh tế tài nguyên nước, kế toán, quản trị kinh doanh, quản trị doanh nghiệp, quản lý xây dựng;
 4. Môi trường: Kỹ thuật môi trường, quản lý môi trường;
 5. Kỹ thuật tài nguyên nước: Tưới tiêu, cấp thoát nước sinh hoạt và công nghiệp, cải tạo đất;
 6. Thủy động lực: Diễn biến hình thái sông, biển, quy hoạch và quản lý không gian biển, chỉnh trị sông, cửa sông, bờ biển;
 7. Thủy văn và Tài nguyên nước: Thủy văn, phát triển nguồn nước, quản lý giảm nhẹ thiên tai và biến đổi khí hậu;
 8. Khoa học cơ bản và Công nghệ thông tin: Toán, lý, hóa lý thuyết và ứng dụng, viễn thám, kỹ thuật máy tính, khoa học máy tính, các hệ thống thông tin, tin học ứng dụng;
 9. Khoa học xã hội: Lý luận chính trị, khoa học xã hội và nhân văn, phát triển kỹ năng;
 10. Quốc tế: Dành cho các bài viết và báo cáo bằng tiếng Anh.

Các báo cáo đạt chất lượng sẽ được in trong Tuyển tập Hội nghị Khoa học thường niên năm 2016 của Trường (có chỉ số ISBN), đã được Hội đồng Giáo sư ngành Thủy lợi công nhận tính điểm khoa học.

 

Tiểu ban Cơ khí năm nay có 11 bài báo cáo bao gồm:

 1. Sóng Stoneley truyền trong môi trường trực hướng không nén được.

            Nguyễn Thị Khánh Linh, Bùi Tuấn Anh

 1. Ảnh hưởng của độ nhám bề mặt đến cường độ mòn trong thí nghiệm mài mòn 3 đối tượng.

            Đoàn Yên Thế

 1. Kiểm soát nhiễm bẩn trong máy làm đất.

            Vũ Minh Khương

 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới các thông số động lực học cơ bản của hệ thống truyền động thủy lực chuyển động tịnh tiến.

            Nguyễn Văn Kựu, Nguyễn Đức Ngọc

 1. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ADAMS trong khảo sát dao động tổ hợp xe ô tô Sơ-mi rơ-mooc.

            Nguyễn Đức Ngọc, Nguyễn Văn Kựu

 1. Nghiên cứu thiết kế chế tạo máy phay CNC 3 trục ứng dụng trong gia công gỗ, mica và kim loại màu.

            Đoàn Yên Thế, Nguyễn Đức Nam, Trần Duy Hậu, Đinh Văn Ninh

 1. Giải pháp nâng cao hiệu quả sàng tách mùn cho rác thải sinh hoạt.

            Phạm Vũ Nam, Nguyễn Ngọc Hùng, Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Ngọc Linh

 1. Nghiên cứu tổng quan về phụ gia nhiên liệu cho động cơ đốt trong nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng năng lượng và giảm phát thải.

            Nguyễn Hữu Tuấn, Phạm Hữu Tuyến

 1. Nghiên cứu ảnh hưởng của nồng độ Counterion đến khả năng giảm lực cản của dung dịch Surfactants.

            Nguyễn Ngọc Minh, Nguyễn Anh Tuấn

 1. Dao động cơ – nhiệt của dầm có cơ tính biến thiên có lỗ rỗng dưới tác dụng của một lực điều hòa di động.

            Bùi Văn Tuyển

 1. Khái niệm về CAV và ứng dụng trong đo lường kiểm soát chất lượng chế tạo sản phẩm.

            Hoàng Đức Bằng

Chương trình báo cáo của tiểu ban cơ khí cụ thể như sau:

Địa điểm: Room 2 – Tầng 2 – Nhà K1

Chủ tịch: TS Đoàn Yên Thế

Thư ký: TS Nguyễn Anh Tuấn

Thời gian: ngày 17 tháng 11 năm 2016.

13:30 – 15:00 Dự kiến báo cáo 6 bài.

15:00 – 15:15 Giải lao.

15:15 – 16:30 Dự kiến báo cáo 5 bài.

Xin trân trọng kính mời và mong nhận được sự tham gia của các chuyên gia, nhà khoa học, nhà quản lý trong và ngoài Trường.