Sinh viên Khoa Cơ khí tham quan và học tập thực tế triển lãm quốc tế VIMEXPO 2023

Nhằm tạo điều kiện cho sinh viên tiếp xúc kiến thức ngành trong quan sát, tiếp cận thực tế hoạt động trưng bày, tổ chức triển lãm, tạo điều kiện sinh viên Khoa Cơ khí học hỏi kiến thức thực tế trong tổ chức triển lãm

      Ngày 15/11/2023, sinh viên Chương trình kỹ sư định hướng làm việc tại Nhật Bản - Khoa Cơ khí đã đi thực tế ở Triển lãm quốc tế về Công nghiệp hỗ trợ & Chế biến chế tạo Việt Nam (VIMEXPO 2023) tại Trung tâm triển lãm Quốc tế (I.C.E) – Cung Văn hóa Hữu nghị với hơn 300 doanh nghiệp trong nước và quốc tế tham gia.


      Tại buổi tham quan và học thực tế, sinh viên Khoa Cơ khí đã học được nhiều kiến thức thực tế về ngành cơ khí chế tạo, ngành điện tử, ngành sản xuất lắp ráp ô tô và Công nghiệp công nghệ cao.


        Nhờ có những buổi học thực tế từ ngay năm học đầu tiên, đã giúp cho sinh viên Khoa Cơ khí đã trang bị những kiến thức cần thiết và hữu ích trong việc hình thành kiến thức chuyên môn và ý thức nghề nghiệp chuyên nghiệp trong tương lai. Mong rằng nhà trường và doanh nghiệp sẽ tạo điều kiện và luôn đồng hành, hỗ trợ sinh viên trong thời gian tới.