Chương trình giao lưu quốc tế, trao đổi văn hoá sinh viên của sinh viên Chương trình du học 2+2 Hàn Quốc

Sinh viên chương trình du học 2+2 Hàn Quốc các ngành Kỹ thuật cơ khí đã có chuyến giao lưu quốc tế theo lời mời của Trường Đại học Keimyung, Hàn Quốc, từ ngày 16-22/7/2023.

Đại học Keimyung đã ký kết hợp tác và liên kết đào tạo với Trường Đại học Thuỷ lợi từ năm 2022. Bắt đầu từ năm 2022 đã tuyển sinh và có 17 sinh viên của TLU thuộc các ngành kỹ thuật cơ khí, điện - điện tử đang theo học chương trình 2+2 tại KMU. Năm 2023, có 11 sinh viên thuộc các ngành kinh tế, kỹ thuật cơ khí của TLU tiếp tục sang KMU theo học chương trình liên kết này.

Chương trình giao lưu quốc tế, trao đổi văn hoá sinh viên “Bridge to Keimyung Camp 2023” do Trường Đại học Keimyung, Hàn Quốc tổ chức từ ngày 16-22/7/2023 với sự tham dự của gần 200 sinh viên của hơn 10 trường Đại học đến từ 5 quốc gia trên thế giới gồm có Việt Nam, Myanmar, Thái Lan, Mông Cổ và Trung Quốc. Đây là một chương trình rất bổ ích gồm nhiều lớp học văn hoá cũng như định hướng ngành đào tạo đại học cho sinh viên. Các lớp học văn hoá tại Đại học Keimyung cung cấp nhiều kiến thức văn hoá truyền thống của Hàn Quốc như quốc phục, ẩm thực, nghệ thuật, thể thao và phong tục tập quán. Thông qua các lớp học này giúp cho các bạn sinh viên tham gia hiểu biết thêm về con người, lịch sử của đất nước Hàn Quốc nói chung cũng như quá trình hình thành và phát triển của trường Đại học Keimyung, một trong những đại học hàng đầu của Hàn Quốc.