Đại điện sinh viên ĐH Thủy lợi tham gia Cuộc thi Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech 2020

Cuộc thi “Công nghệ trí tuệ Canon Chie-Tech năm 2020” do Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, Trung tâm Hỗ trợ và Phát triển Sinh viên Việt Nam, Công ty TNHH Canon Việt Nam phối hợp tổ chức đang đi đến vòng Chung kết.

Trường Đại học Thủy lợi của chúng ta có 01 Đội thi tham gia tại Vòng chung kết

Để cổ vũ động viên SV tham gia và bình chọn cho Đội thi tại vòng chung kết, kính đề nghị các thầy cô giáo, cán bộ, viên chức và sinh viên cùng bình chọn cho Đội thi theo các thông tin như sau:
Đường link bình chọn: https://www.facebook.com/canonchietechcontest/posts/216294780005816
Thời gian bình chọn: từ 10h00 ngày 14/12/2020 đến 17h00 ngày 18/12/2020


---------------------------------------------------
TIÊU CHÍ ĐÁNH GIÁ
- Đánh giá thông qua số lượng lượt like/thả tim và share:
+ Mỗi lượt like/thả tim: Tính 1 điểm.
+ Mỗi lượt share (Yêu cầu share ở chế độ công khai và mỗi tài khoản chỉ được share 1 lần): Tính 2 điểm.
- Lưu ý:
+ Tất cả các tài khoản đã like fanpage của BTC mới được tính điểm các lượt like/tim, share.
+ Tất cả các tình huống BTC nhận thấy dấu hiệu nghi vấn hack đều sẽ bị chấm 0 điểm.