LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 52 năm 2023 (18/12 - 24/12/2023)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

18/12

 - 09:00-10:00: Phòng Khách - 223/A1

Làm việc với tập đoàn Ai20X và Cty Wenet (Hoa kỳ) về hợp tác trong lĩnh vực công nghệ bán dẫn

TP: Ô. Quang (BGH); Đ/D LĐ: P3, P9; LĐ Khoa: Đ-ĐT, CNTT, Cơ khí

Đỗ Văn Quang

Thứ Ba

19/12

 

 

 

 - 08:30-11:00: P225/A2

Họp liên tịch tiếp thu, giải trình ý kiến góp ý của các đơn vị chuẩn bị cho Hội nghị đại biểu VCNLĐ và tổng kết năm học 2022-2023

TP: BGH (toàn thể), CTCĐ, BCHCĐ, BTĐTN, Trưởng Ban TTrND; Trưởng và Phó các đơn vị trong trường; Thường trực Hội nghị VCNLĐ.

Trịnh Minh Thụ

 

 - 13:30-17:00: P225/A2

Họp Đảng ủy kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng tổ chức đảng, đảng viên, tập thể và cá nhân lãnh đạo, quản lý năm 2023

TP: Các đ/c ĐUV Trường (Th. Thế); k/m đại diện Ban Thường vụ ĐU Khối dự.

Nguyễn Hữu Huế

 

 - 14:00-18:00: T35

Sự kiện giới thiệu về Văn hóa Ấn Độ - "Bharatiyam Event"

TP: Ô. Thái (BGH); Ô. Tuấn (P9); sinh viên các Khoa:  C, N, CK, K, Đ-ĐT, H-MT, CNTT, L-LLCT, TT ĐTQT; ĐTN; GV đã tham gia Chương trình ITEC

 

Thứ Tư

20/12

 - 09:00-11:30: P304-306A1

Các BM thuộc khoa Cơ khí báo cáo với Đoàn kiểm tra các nội dung:  (1) Phổ điểm thi kết thúc GĐ1 HK1 (2023-2024), (2) Đề cương môn học bộ môn phụ trách. 

TP: Các thành viên Đoàn kiểm tra theo QĐ 3748/QĐ-ĐHTL ngày 20/10/2023 của Hiệu trưởng, BCN Khoa Cơ khí, toàn thể Lđ các BM thuộc khoa Cơ khí, Lđ P3, P6, P7, P10. Kính mời GS.TS. Nguyễn Trung Việt - PHT tham dự và chỉ đạo.

Trưởng đoàn KT

Thứ Năm

21/12

 - 17:30-21:00: P224/A4

Gặp mặt các đại biểu xa trường về dự Hội nghị đại biểu Viên chức, người lao động và Tổng kết năm học 2022-2023

TP: BTĐU, BGH, CĐ, ĐTN; Đ/d lãnh đạo các đơn vị trong trường; Các đại biểu xa trường: Phân hiệu, Viện ĐT và ƯDMT, Viện TL và MT, Cơ sở Phố Hiến

Trịnh Minh Thụ

Thứ Sáu

22/12

 - 08:00-11:30: T45

Hội nghị đại biểu Viên chức, người lao động và Tổng kết năm học 2022-2023

TP: BTĐU, BGH, CTHĐT, CTCĐ, BTĐTN, CT HCCB, BCHCĐ, Trưởng Ban TTND, Trưởng Ban NC, TTHĐ Thi đua, TTHNVC; Trưởng các đơn vị; Trưởng các BM; Đại biểu bầu của các đơn vị

Trịnh Minh Thụ

 

Thứ Bảy

23/12

 

 

Chủ Nhật

24/12

 

 

 

THÔNG BÁO