LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 51 năm 2023 (11/12 - 17/12/2023)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

11/12

08:00 - 11:00: P304-306 A1

Hội nghị viên chức, người lao động và Tổng kết năm học 2022-2023 Khoa Cơ khi

TP: Toàn thể viên chức, người lao động Khoa CK.

K/m đại diện BGH, BCHCĐ Trường, P1, P2, P3, P5, P6, P7, P9, P10, Thư viện.

Đoàn Yên Thế 

10:00 - 11:30: Phòng khách

Ô. Việt tiếp và làm việc với Tổng Công ty Toyota, Nhật Bản (Khoa CK, Đ-ĐT bố trí sẵn sàng mời khách tham quan phòng Lab.)

TP: BGH, P3, P9, TTĐTQT, Lđ Khoa CK, Đ-ĐT, CNTT;

Nguyễn Trung Việt

Thứ Ba

12/12

14:30 - 16:30: P304-306 A1

Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ bộ phận Cơ khí

TP: Toàn thể BCH ĐBBP Cơ khí

Bí thư ĐB

Thứ Tư

13/12

 

 

Thứ Năm

14/12

10:00 - 11:30: P225/A2

Lễ ký Bản ghi nhớ (MOU) giữa Công ty NIHON BOUEKI INSATSU (Nhật Bản) và Khoa Cơ khí - ĐH Thủy lợi
TP: K/m BGH, đ/d lđ P9, BCN Khoa CK, l/đ các Bộ môn, toàn bộ GV Bm KT ô tô.

BCN Khoa

Thứ Sáu

15/12

 

 

Thứ Bảy

16/12

16 & 17/12/2023 tại các giảng đường: Sinh hoạt lớp K61 - K65

Tp: GVCN và SV các lớp K61 - K65

GVCN-CVHT

Chủ Nhật

17/12

16 & 17/12/2023 tại các giảng đường: Sinh hoạt lớp K61 - K65

Tp: GVCN và SV các lớp K61 - K65

GVCN-CVHT

 

THÔNG BÁO