LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 44 năm 2023 (23/10 - 29/10/2023)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

23/10

 - 10:00-12:00: P225/A2

Tiếp BGH Trường Đại học Kỹ thuật Saskatchewan Polytechnic và đại diện Tổng Lãnh sự quán Canada tại TP. HCM

TP: Ô. Thụ; Ô. Việt (BGH); Đ/d LĐ: P9, P3, các Khoa: C,N,K,CK (Th. Thế),Đ-ĐT,H-MT

Trịnh Minh Thụ

 - 19:00-21:30: T35

Hội nghị tổng kết năm học 2022-2023 khối sinh viên khoa CƠ KHÍ

K/m BGH, đ/d l/đ: P3, P7, ĐTN;

TP: BCN khoa CK, Trưởng/Phó các BM, GVCN kiêm CVHT các lớp và sinh viên khoa CK.

BCN Khoa CK

Thứ Ba

24/10

 

 

Thứ Tư

25/10

 - 09:30-11:30: P225/A2

BGH Làm việc với các Khoa, Bộ môn về thực hiện quy chế đào tạo

TP: BGH, đ/d lđ P3, P6, P7, P10, Trưởng các Khoa&TTĐTQT, Trưởng các Bộ môn

Nguyễn Trung Việt

 - 16:15-17:30: Phòng Khách - 223/A1

Tiếp xã giao Đoàn Hiệu trưởng Trường Đại học công nghệ Hàn Quốc

TP: Ô. Việt; Đ/d LĐ: P3, P9, TTĐTQT, các Khoa: QLKT, CK (Th. Thế), CNTT, Đ-ĐT

Nguyễn Trung Việt

Thứ Năm

26/10

08:00 - 09:30: P500/A1

(Bổ sung) Kiểm tra công tác Đảng năm 2023 đối với ĐBBP Cơ khí

TP: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 433-QĐ/ĐU của Đảng ủy; ĐUBP Cơ khí, cấp ủy trực thuộc, lãnh đạo đơn vị cùng cấp và đơn vị cấu thành là đảng viênVPĐU

Trưởng đoàn KT

08:30 - 11:30: P225/A2

Họp triển khai kế hoạch tổ chức Hội nghị KHTN năm 2023

TP: Ô. Thái (BGH); Đ/d LĐ: P1, P3, P5, P7, P9, P10, TTTH, các Khoa (Th. Anh Tuấn, C. Huyền Nga). P9.

Nguyễn Cảnh Thái

Thứ Sáu

27/10

 

 

 

08:00 - 09:00: P304-306/A1

(Bổ sung) Kiểm tra công tác giảng dạy (học kỳ 1 năm học 2023-2024), Giáo trình – Bài giảng, Đề cương môn học bộ môn Cơ học kỹ thuật.

TP: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 3748/QĐ-ĐHTL của Trường ĐHTL; Trưởng và phó bộ môn Cơ học kỹ thuật; TL Khoa;

Đoàn kiểm tra theo QĐ 3748/QĐ-ĐHTL

09:00 - 10:00: P304-306/A1

(Bổ sung) Kiểm tra công tác giảng dạy (học kỳ 1 năm học 2023-2024), Giáo trình – Bài giảng, Đề cương môn học bộ môn Đồ hoạ kỹ thuật.

TP: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 3748/QĐ-ĐHTL của Trường ĐHTL; Trưởng và phó bộ môn Đồ hoạ kỹ thuật; TL Khoa;

Đoàn kiểm tra theo QĐ 3748/QĐ-ĐHTL

10:00 - 11:30: P304-306/A1

(Bổ sung) Kiểm tra công tác giảng dạy (học kỳ 1 năm học 2023-2024), Giáo trình – Bài giảng, Đề cương môn học bộ môn Kỹ thuật Cơ điện tử.

TP: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 3748/QĐ-ĐHTL của Trường ĐHTL; Trưởng và phó bộ môn Kỹ thuật Cơ điện tử; TL Khoa;

Đoàn kiểm tra theo QĐ 3748/QĐ-ĐHTL

13:00 - 14:30: P304-306/A1

(Bổ sung) Kiểm tra công tác giảng dạy (học kỳ 1 năm học 2023-2024), Giáo trình – Bài giảng, Đề cương môn học bộ môn Kỹ thuật ô tô.

TP: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 3748/QĐ-ĐHTL của Trường ĐHTL; Trưởng và phó bộ môn Kỹ thuật ô tô; TL Khoa;

------------------------------------------------------------------------

14:30 - 15:30: P304-306/A1

(Bổ sung) Kiểm tra công tác giảng dạy (học kỳ 1 năm học 2023-2024), Giáo trình – Bài giảng, Đề cương môn học bộ môn Kỹ thuật hệ thống công nghiệp.

TP: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 3748/QĐ-ĐHTL của Trường ĐHTL; Trưởng và phó bộ môn Kỹ thuật hệ thống công nghiệp; TL Khoa;

Đoàn kiểm tra theo QĐ 3748/QĐ-ĐHTL

 

15:30 - 17:00: P304-306/A1

(Bổ sung) Kiểm tra công tác giảng dạy (học kỳ 1 năm học 2023-2024), Giáo trình – Bài giảng, Đề cương môn học bộ môn Công nghệ cơ khí.

TP: Thành viên Đoàn kiểm tra theo Quyết định 3748/QĐ-ĐHTL của Trường ĐHTL; Trưởng và phó bộ môn Công nghệ cơ khí; TL Khoa;

Đoàn kiểm tra theo QĐ 3748/QĐ-ĐHTL

Thứ Bảy

28/10

 - 22:00 (28/10)-12:00 (7/11):

Th. Thế đi công tác nước ngoài

Trịnh Minh Thụ

Chủ Nhật

29/10

 

 

 

THÔNG BÁO

Các bộ môn lưu ý chuẩn bị tài liệu phục vụ công tác kiểm tra theo lịch:

  • - Phân công giảng dạy, Lịch trình giảng dạy các môn học trong học kỳ 1 năm học 2023-2024. Bản cứng.
  • - Giáo trình, bài giảng các môn học bộ môn phụ trách theo chương trình đào tạo. Bản cứng hoặc bản mềm.
  • - Đề cương môn học bộ môn phụ trách theo chương trình đào tạo. Bản cứng (đóng quyển theo bộ môn).