LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

LỊCH CÔNG TÁC TUẦN KHOA CƠ KHÍ

Tuần 43 năm 2023 (16/10 - 22/10/2023)

Ngày

Nội dung

Chủ trì

Thứ Hai

16/10

10:00 - 11:00: Phòng Khách - 223/A1

Tiếp Giám đốc Hợp tác quốc tế Trường ĐHTH Huddersfields (UK)

TP: Ô. Việt (BGH); Đ/d LĐ: P3, P9, các Khoa: KTQL, CK(Th. Thế), CNTT, Đ-ĐT, TTĐTQT; P9

Nguyễn Trung Việt

14:00 - 15:00: P225/A2

Họp Đảng ủy triển khai quy trình bổ nhiệm Phó hiệu trưởng – Giám đốc Phân hiệu

TP: Các đ/c Đảng ủy viên Trường (Th. Thế); K/m đại diện ĐU Khối dự; VPĐU

Nguyễn Hữu Huế

Thứ Ba

17/10

09:30 - 11:00: P218/A1

Họp Ban Nữ công bình xét phong trào GVT-ĐVN năm học 2022 - 2023

TP: B.Hạnh Khoa C, B.Bình Khoa CK, B.Oanh Khoa K, B.Phương Khoa H&MT, B.Thu TTĐTQT, B.Thuỷ Khoa N, B.Lý Khoa CNTT, B.Giang P7, B.Sèn CĐ, B.Khánh P10 . Kính mời Ô.Bằng CTCĐ, B.Nga BTĐTN

Ban Nữ công

Thứ Tư

18/10

 

 

Thứ Năm

19/10

14:00 - 15:00: P225/A2

Họp Hội đồng thi đua khen thưởng (Bình xét thi đua khen thưởng năm học 2022-2023)

Các thành viên Hội đồng thi đua khen thưởng của Trường (theo Quyết định của Hiệu trưởng) (Th. Thế);

QĐ 2922 Kiện toàn HĐ thi đua ....pdf

Trịnh Minh Thụ

Thứ Sáu

20/10

08:30 - 10:30: T35

Lễ Kỷ niệm 93 năm ngày Thành lập Hội LHPN Việt Nam, Tổng kết hoạt động Nữ công và phong trào “GVT - ĐVN” năm học 2022-2023

TP: BCHCĐ, Ban Nữ công, ĐTN, Hội SV; toàn thể nữ CBVC, nữ sinh không có giờ lên lớp; cán bộ Công đoàn các đơn vị.
Kính mời ĐU, CTHĐT, BGH, Hội CCB, l/đ các đơn vị trong Trường.

Ban Nữ công

10h30-11h30: P304-306 A1

Gặp mặt chúc mừng CBGV Nữ Khoa Cơ khí nhân ngày phụ nữ việt nam 20/10.

TP: BCN khoa và toàn thể CBGV trong khoa.

BCN Khoa

14:30 - 16:00: P225/A2

BGH làm việc với các Bộ môn về thực hiện quy chế đào tạo

BGH; LĐ P3, P6, P10; Trưởng các Khoa, GĐ TTĐTQT; Trưởng các Bộ môn;

Nguyễn Trung Việt

Thứ Bảy

21/10

 

 

Chủ Nhật

22/10

 

 

 

THÔNG BÁO