GIỚI THIỆU BỘ MÔN ĐỒ HOẠ KỸ THUẬT

Bộ môn Đồ Hoạ Kỹ Thuật (tên gọi cũ là bộ môn Hình Hoạ-Vẽ Kỹ Thuật) ra đời ngay từ những năm đầu thành lập trường Đại học Thuỷ Lợi (1959).

Nhiệm vụ trọng tâm khi thành lập bộ môn là giảng dạy hai môn học Hình Hoạ và Vẽ Kỹ thuật cho tất cả các ngành học thuộc hệ chính quy và tại chức, cao đẳng và chuyên tu. Bộ môn đã giảng dạy cho 58 khoá chính quy, 49 khoá tại chức và nhiều khoá  cao đẳng, chuyên tu bao gồm các môn Hình Học Hoạ Hình, Vẽ Kỹ Thuật, Vẽ công trình Thuỷ Lợi, Vẽ Cơ Khí, Vẽ Kiến Trúc, góp phần đào tạo hàng vạn kỹ sư Thuỷ lợi cho đất nước.

Bộ môn còn tham gia đào tạo các kỹ sư Lào và Campuchia, tham gia công tác chuyên gia giảng dạy ở Angieri, Anggola, Lào, Campuchia, hợp tác quốc tế với Irắc.

Bộ môn cũng đã tham gia hướng dẫn, chấm và hỏi thi phần bản vẽ tại các tiểu ban bảo vệ đồ án tốt nghiệp từ khoá 7 liên tục đến khoá 29.

Đến năm 2008, bộ môn chính thức đổi tên thành bộ môn Đồ Hoạ Kỹ Thuật và hiện đang giảng dạy các môn sau:

- Đồ hoạ kỹ thuật 1,2 : Giảng dạy cho hầu hết các ngành học của trường

- Vẽ Cơ Khí 1,2: Giảng dạy cho sinh viên Khoa Cơ Khí

- Kiến trúc công trình: Giảng dạy cho chuyên ngành: Xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp, Xây dựng công trình thủy, Quản lý xây dựng