Ngành Kỹ thuật Ô tô - Trường Đại học Thủy lợi

🔥🔥Ngành Kỹ thuật ô tô luôn được đánh giá rất cao trên thế giới và ở Việt Nam do tính ứng dụng phổ biến trong mọi ngành công nghiệp và dịch vụ. Tốc độ tăng trưởng nhanh về phương tiện cơ giới đường bộ, đặc biệt đối với ô tô ở Việt Nam đang thúc đẩy mạnh mẽ nền công nghiệp ô tô và công nghiệp phụ trợ. Nhu cầu kỹ sư ô tô có năng lực làm việc trong các tập đoàn, liên doanh, nhà máy sản xuất ô tô lớn của thế giới (kỹ sư ô tô toàn cầu) không ngừng được nâng lên.

❤️❤️Hãy tìm hiểu về ngành Kỹ thuật Ô tô - Trường Đại học Thủy lợi qua video duới đây và nhanh đăng ký nguyện vọng để không “vuột mất” ngành yêu thích, ngành đam mê

☘☘LIÊN HỆ BỘ MÔN:

Tư vấn: TS. Nguyễn Đức Ngọc, Trưởng bộ môn Kỹ thuật Ô tô, Khoa Cơ khí, ĐH Thuỷ lợi

Điện thoại: 0903.261.129

Email: ndn@tlu.edu.vn

Website: http://khoacokhi.tlu.edu.vn/

Fanpage: Khoa Cơ Khí - Đại Học Thủy Lợi