CỰU SINH VIÊN K26

Updating…

Lớp 26M

STT

Họ và tên

Đơn vị công tác

Chức vụ

Địa chỉ/

Email

Ghi chú

1

Anh Sơn

                     

 

 

 

2

Nguyễn Văn Tú

 

 

vantu@gmail.com

Ban LL

3

Phạm Trúc Dũng

Ban QL dự án NM thủy điện Sơn La

Phó phòng

Dungpt1964@gmail.com

Ban LL

4

Tống Quang Liên

Cty thủy lợi Sông Đáy

 

 

 

5

Nguyễn Văn Trọng