Giới thiệu Bộ môn Kỹ thuật Cơ điện tử

Ngành kỹ thuật Cơ điện tử là sự kết hợp của bốn ngành Kỹ thuật Cơ khí, Kỹ thuật điện tử, Khoa học máy tính và Kỹ thuật điều khiển. Ngành Cơ điện tử được ra đời năm 1969 tại Nhật Bản. Từ đó đến nay, Cơ điện tử đã trở thành ngành kỹ thuật mũi nhọn ở nhiều quốc gia tiên tiến như Nhật Bản, Mỹ, Đức... Cùng với quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, Việt Nam đã và đang thu hút nhiều nhà đầu tư sản xuất công nghệ cao trong nhiều lĩnh vực như cơ khí chế tạo, lắp ráp - điện tử. Hơn nữa, nhu cầu lao động tại các nước Nhật Bản, Hàn Quốc tăng cao. Vì vậy, nhu cầu lao động của các doanh nghiệp, tập đoàn đòi hỏi số lượng lớn các kỹ sư cơ điện tử.

Ngày 11 tháng 02 năm 2019 là mốc đánh dấu cho sự ra đời của Bộ môn Cơ điện tử, Trường Đại học Thủy lợi. Lực lượng cán bộ nòng cốt của Bộ môn có 05 cán bộ, trong đó có 01 TS, 02 ThS và 02 KS. Các cán bộ, giáo viên của Bộ môn đều được đào tạo tại những Trường hàng đầu trong nước và quốc tế về lĩnh vực Cơ điện tử.

 

Bộ môn tham gia đào tạo bậc học Đại học ngành Cơ điện tử. Ngoài ra Bộ môn còn giảng dạy các môn thuộc ngành Công nghệ Cơ khí. Sinh viên được đào tạo thiết kế phần cơ khí, tích hợp nó với các thiết bị điện – điện tử, tạo ra phần cứng của hệ thống, tìm quy luật điều khiển, thiết kế phần mềm điều khiển và quản lý dữ liệu.

Bộ môn - Trung tâm