Các hướng nghiên cứu

Bộ môn Kỹ thuật ô tô đang xây dựng Bộ môn giỏi về trình độ chuyên môn và sư phạm; có lòng yêu nghề và mạnh về nghiên cứu khoa học và phục vụ sản xuất.

Các hướng nghiên cứu chính của Bộ môn Kỹ thuật ô tô:

  • Động lực học và điều khiển
  • Hệ thống điện, điện tử trên ô tô
  • Động lực học chất lưu
  • Ô tô chuyên dùng
  • Sản xuất và lắp ráp ô tô
  • Năng lượng tái tạo