ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP CỦA SINH VIÊN KHOA CƠ KHÍ – TRƯỜNG ĐẠI HỌC THỦY LỢI

Trong suốt quá trình học tập tại trường đại học, có hai hoạt động quan trọng nhất đối với sinh viên đó là nghiên cứu khoa học và làm đồ án tốt nghiệp. Hai hoạt động này cần phải được thực hiện tốt thì hiệu quả của quá trình học tập được đánh giá càng cao.

Đồ án tốt nghiệp là hoạt động nghiên cứu và học tập cuối khóa của quá trình đào tạo, sinh viên vận dụng tổng hợp các kiến thức tích lũy và các kỹ năng đã được rèn luyện trong suốt khóa học để nghiên cứu và giải quyết một chương trình đưa ra của ngành đào tạo. Sinh viên Ngành Cơ khí – Trường Đại học Thủy Lợi thường lựa chọn các dạng đề tài làm đồ án tốt nghiệp như là Tính toán thiết kế cửa van và hệ thống đóng mở công trình, Tính toán thiết kế các chi tiết, các hệ thống của ô tô và bộ công tác trong các loại máy xây dựng, Nghiên cứu và thiết kế các phương pháp gia công chế tạo sản phẩm, thiết kế các thiết bị công nghiệp hoặc rô bốt, Nghiên cứu ứng dụng các phần mềm mô phỏng, các công nghệ CAD/CAM/CNC trong thiết kế các sản phẩm, v.v..

Trong quá trình làm đồ án tốt nghiệp, các sinh viên được rèn luyện tư duy và các kỹ năng phân tích, tính toán, xử lý số liệu, thiết kế kết cấu, kỹ năng đồ họa, kỹ năng soạn thảo, báo cáo thuyết minh… trước đơ sinh viên phải được trang bị vốn ngoại ngữ để đọc hiểu, biết sử dụng và khai thác các phần mềm chuyên ngành như AutoCAD, SolidWorks, Pro/Engineer, Catia, SAP, ANSYS,… biết sử dụng thành thạo máy tính khai thác phần mềm đồ họa để thiết kế bản vẽ sản phẩm và biết soạn thảo văn bản báo cáo kết quả và thuyết minh đồ án…

Đối với các đề tài chế tạo thiết bị, sinh viên được liên hệ với cơ sở thí nghiệm, sản xuất trong và ngoài trường như Trung tâm KHCN Cơ học và Máy thủy lợi – Trường Đại học Thủy Lợi.., để phối hợp thí nghiệm, gia công, lắp ráp, kiểm tra và vận hành chạy thử để đánh giá tính năng làm việc và kiểm nghiệm các yêu cầu kỹ thuật của thiết bị, chuẩn bị cho công tác báo cáo hội đồng chấm đồ án tốt nghiệp.

Trong suốt kỳ làm đồ án tốt nghiệp, sinh viên được các giảng viên hướng dẫn rất tận tình chu đáo, từ việc lựa chọn đề tài đến việc xây dựng đề cương của đồ án. Giảng viên thường gợi mở cho sinh viên tự phát hiện vấn đề, xây dựng phương pháp thực hiện, tự lựa chọn và thiết kế kết cấu đồ án cho đến khi hoàn thành đề tài. Mỗi tuần một lần sinh viên được giảng viên kiểm tra tiến độ, kết quả và định hướng công việc tiếp theo. Trải nghiệm qua một kỳ tốt nghiệp, sinh viên trưởng thành rất nhiều trong việc tổng hợp các kiến thức, rèn luyện tư duy trong việc triển khai các đề tài chuyên môn, biết xử lý các quan hệ giao tiếp, trưởng thành trong công việc chuẩn bị và báo cáo kết quả trước hội đồng đánh giá tốt nghiệp của Khoa… đó là niềm tự hào và là hành trang chuẩn bị bước vào cuộc đời của người kỹ sư nói chung và của Kỹ sư cơ khí – Đại học Thủy Lợi nói riêng.

Dưới đây là danh sách tên các đề tài tốt nghiệp trong vòng 5 năm (2012 – 2017) trở lại đây của Khoa Cơ khí – Đại học Thủy Lợi mà Ban chủ nhiệm Khoa đã tổng hợp, đưa tin để giúp các bạn sinh viên  trong Khoa tham khảo có định hướng học tập và lập các nhóm nghiên cứu với các vấn đề liên quan và phát triển thêm.

Danh sách tên các đề tài tốt nghiệp của Khoa Cơ khí từ năm 2012 – 2014

Danh sách tên các đề tài tốt nghiệp của Khoa Cơ khí từ năm 2014 – 2017