LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KỲ I ĐỢT 2 NĂM HỌC 2017 – 2018 HỘI ĐỒNG KHOA CƠ KHÍ

Khoa Cơ khí xin thông báo đến các bạn sinh viên đang thực hiện đề tài tốt nghiệp về lịch và thứ tự bảo vệ các đề tài tốt nghiệp đợt 2 năm học 2017 – 2018 thuộc Hội đồng Khoa Cơ khí như sau:

            1. Thời gian

                - Thứ 5, ngày 11/01/2018 và thứ 6, ngày 12/01/2018

                - Buổi sáng bắt đầu từ 7h00, buổi chiều bắt đầu từ 13h00

            2. Địa điểm

- Hội đồng Cơ khí 1: Room 1/K1

- Hội đồng Cơ khí 2: Room 2/K1

- Hội đồng Cơ khí 3: Room 3/K1

              3. Lịch bảo vệ

                - Thứ tự bảo vệ đồ án tốt nghiệp Hội đồng Cơ khí 1:

                - Thứ tự bảo vệ đồ án tốt nghiệp Hội đồng Cơ khí 2:

     - Thứ tự bảo vệ đồ án tốt nghiệp Hội đồng Cơ khí 3: 

Chú ý: 07h00 ngày 11/01/2018 tất cả các sinh viên tập trung tại hội đồng để dự lễ khai mạc.

            Các sinh viên phải có mặt sớm tại hội đồng để chuẩn bị cho lượt bảo vệ của mình.

            Tổng thời gian bảo vệ một đề tài dưới 30 phút, trong đó thời gian trình bày là 10 phút.