THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ KHÓA 54 - ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2016 – 2017

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ KHÓA 54 - ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2016 – 2017

THÔNG BÁO LỊCH BẢO VỆ ĐỒ ÁN TỐT NGHIỆP KHOA CƠ KHÍ

KHÓA 54 - ĐỢT 1 - NĂM HỌC 2016 – 2017

Khoa Cơ khí xin thông báo đến các bạn sinh viên đang thực hiện đề tài tốt nghiệp về lịch và thứ tự bảo vệ các đề tài tốt nghiệp đợt 1 năm học 2016 – 2017 như sau:

            1. Thời gian

                - Thứ 6 (13/01/2017) và thứ 7 (14/01/2017)

                - Buổi sáng bắt đầu từ 7h00, buổi chiều bắt đầu từ 13h00.

            2. Địa điểm

                - Hội đồng Cơ khí 1: Phòng 341 – Nhà A3

                - Hội đồng Cơ khí 2: Phòng 345 – Nhà A3

                - Hội đồng Cơ khí 3: Phòng 347 – Nhà A3

            3. Lịch bảo vệ

                - Thứ tự bảo vệ đồ án tốt nghiệp Hội đồng Cơ khí 1: Xem tại đây

                - Thứ tự bảo vệ đồ án tốt nghiệp Hội đồng Cơ khí 2: Xem tại đây

                - Thứ tự bảo vệ đồ án tốt nghiệp Hội đồng Cơ khí 3: Xem tại đây

            4. Lưu ý

               - Tất cả sinh viên phải có mặt từ 7h00 thứ 6 ngày 13/01/2017 để dự Khai mạc lễ bảo vệ tốt nghiệp.

               - Kết quả điểm bảo vệ đề tài sẽ được công bố vào cuối buổi.

               - Thời gian dành cho mỗi sinh viên bảo vệ là dưới 40 phút (kể cả thời gian báo cáo, trình bày và thời gian hội đồng phản biện). Các nhóm bảo vệ cần chuẩn bị tốt về bản vẽ và slide để báo cáo.

               - Các bạn sinh viên có mặt đúng thời gian quy định để buổi bảo vệ được diễn ra thành công tốt đẹp.