Phân nhóm môn học Thực tập xưởng 57KT ô tô - Học kỳ 1 năm 2017-2018

Thân Gửi các em sinh viên lớp 57M Khoa Cơ khí - Đại học Thủy Lợi

Hiện nay BGH đã ra quyết định phân chia lớp chuyên ngành cho 3 lớp 57M thành 3 lớp:

57M - MXD1, 57M  - MXD2, 57M - KT OTO.

Cụ thể bạn nào ở lớp nào kính mời sau 18h00 ngày 8/8/2017 các bạn lên phần mềm kiểm tra.

THÔNG TIN QUAN TRỌNG

VPK chuyển đến các bạn lịch đăng ký môn thực tập xưởng của lớp 57M - KT ô tô.

Yêu cầu các bạn lớp KT ô tô đọc kỹ thông báo dưới đây và thực hiện đúng kế hoạch.

THÔNG BÁO CỦA BỘ MÔN CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ VỀ MÔN THỰC TẬP XƯỞNG DÀNH CHO LỚP 57M-KT OTO

"Trong học kỳ 1 năm học 2017 - 2018, ngoài các môn học các em sẽ được đăng ký trực tuyến trên trang Web đào tạo của Nhà trường, các em sẽ được học môn Thực tập xưởng. Đây là môn học bắt buộc, thời gian thực tập kéo dài cả học kỳ 16 tuần bắt đầu từ 28/08/2017 đến 31/12/2017. Môn Thực tập xưởng do bộ môn Công nghệ Chế tạo và Trung tâm khoa học công nghệ Cơ học máy Thủy lợi trực tiếp quản lý. 

Cách thức tính điểm của môn học Thực tập xưởng: môn học tương đương với 4 tín chỉ, bao gồm các điểm thực hành nghề và viết báo cáo.

Kế hoạch cho môn học Thực tập xưởng như sau:

Giai đoạn 1: Lớp 57KT ô tô sẽ được chia thành 8 nhóm học vào các buổi sáng trong tuần.

Giai đoạn 2: Lớp 57KT ô tô vẫn được chia thành 8 nhóm học vào các buổi sáng và chiều trong tuần.

Mỗi nhóm học 2 buổi/1 tuần (thời gian thực hành tương đương 160t). Căn cứ vào lịch học của các em đã đăng ký với phòng Đào tạo, Bộ môn đã chia nhóm và đã có lịch học cụ thể cho từng nhóm (DS nhóm, lịch học và địa điểm học có trong file đính kèm). 

Yêu cầu:    

   + Đây là môn học bắt buộc, các em phải học môn này. Nếu không học sẽ bị coi như không đạt như các môn học khác và phải học lại vào năm sau cùng với khóa dưới (nếu học lại cùng với khóa dưới sẽ rất khó khăn trong việc đăng ký học lại môn này của các bạn)

    + Chấp hành nghiêm chỉnh các qui định của Xưởng Cơ khí, đi học đúng giờ, mặc quần áo bảo hộ lao động, đi giầy hoặc dép quai hậu (nếu đi dép lê sẽ không được vào xưởng thực tập)

  Mọi thắc mắc, các em liên hệ với: Cô Thu (0968434969) - Bộ môn Công nghệ Cơ khí hoặc các em liên hệ trực tiếp tại VP Trung tâm Cơ khí (Cạnh xưởng Cơ khí) sau nhà A3.

Chúc các em học tốt và đạt kết quả cao nhất.

TRƯỞNG BỘ MÔN

TS. Đoàn Yên Thế