ĐỀ CƯƠNG CÁC HỌC PHẦN MÔN HỌC BỘ MÔN CƠ HỌC KỸ THUẬT, ĐỒ HỌA KỸ THUẬT, CÔNG NGHỆ CƠ KHÍ, MÁY XÂY DỰNG VÀ BỘ MÔN KỸ THUẬT Ô TÔ

STT      ĐỀ CƯƠNG MÔN HỌC CÁC NGÀNH ĐÀO TẠO

Bộ môn Cơ học kỹ thuật

01         Cơ học cơ sở 1

02         Cơ học cơ sở 2

03         Dao động và điều khiển

Bộ môn Đồ hoạ kỹ thuật

01         Đồ hoạ kỹ thuật 1

02         Đồ hoạ kỹ thuật 2

03         Vẽ Cơ khí 1

04         Vẽ Cơ khí 2

05         Kiến trúc công trình

Bộ môn Công nghệ cơ khí

01         Ăn mòn và bảo vệ vật liệu

02         Cơ sở thiết kế máy I

03         Cơ sở thiết kế máy II

04         Công nghệ chế tạo

05         Đồ án Công nghệ chế tạo

06        Dung sai lắp ghép và kỹ thuật đo

07         Kỹ thuật an toàn và môi trường

08         Kỹ thuật gia công cơ khí

09         Ma sát và mài mòn

10         Công nghệ CNC

11         Nhiệt động học

12         Truyền nhiệt

13         Nguyên lý máy

14         Thực tập CAM - CNC

15         Thực tập xưởng

16         Tính chất cơ học vật liệu

17         Vật liệu kỹ thuật

18         Xử lý bề mặt

19         Tin học ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí

Bộ môn Máy xây dựng

1          Kỹ thuật thủy khí

2          Giới thiệu về Kỹ thuật Hệ thống công nghiệp và xây dựng

3          Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệp

4          Đồ án Thiết kế vị trí và mặt bằng hệ thống công nghiệp

5          Thiết bị động lực

6          Kết cấu thép máy và thiết bị công nghiệp

7          Đồ án kết cấu thép máy và thiết bị công nghiệp

8          Bảo trì kỹ thuật máy và hệ thống công nghiệp

9          Thực tập chuyên ngành

10        Mô hình hóa và mô phỏng

11        Quản lý khai thác máy và thiết bị công trình

12        Quản lý khai thác hệ thống kỹ thuật công trình và tòa nhà

13        Xác xuất thống kê cho kỹ thuật

14        Bảo dưỡng sửa chữa máy công trình

15        Thiết bị vận chuyển và xếp dỡ

16        Máy sản xuất vật liệu xây dựng

17        Thiết bị thi công đường giao thông

18        Máy và hệ thống thiết bị khai thác mỏ lộ thiên

19        Bơm quạt máy nén khí

20        Tổ chức thi công cơ giới

21        Thông gió và điều hòa không khí

22        Điện chiếu sáng và hệ thống điện công trình

23        Thi công hệ thống kỹ thuật công trình

24        Hệ thống TT Liên lạc báo động

25        Hệ thống cấp nước công trình

26        Hệ thống thông tin quản lý

27        Thiết kế & Phát triển sản phẩm

28        Hệ thống sản xuất tích hợp

29        Thiết bị thủy công

30        Bảo dưỡng và sửa chữa máy xây dựng

31        Máy nâng

32        Đồ án máy nâng

33        Máy làm đất

34        Đồ án máy làm đất

35        Máy vận chuyển liên tục

36        Máy sản xuất vật liệu xây dựng và công tác bê tông

37        An toàn vận hành sử dụng máy xây dựng

38        Thực tập bảo dưỡng và sửa chữa máy xây dựng

39        Máy và thiết bị gia cố nền móng

40        Máy và thiết bị thi công đường Ô tô

41        Kỹ thuật rung trong máy xây dựng

42        Động lực học máy xây dựng

43        Mô phỏng số trong kỹ thuật cơ khí

44        Máy và thiết bị thi công công trình ngầm

45        Kinh tế máy xây dựng

Bộ môn Kỹ thuật ô tô

01         Động cơ đốt trong

02         Cấu tạo ô tô

03         Ứng dụng các phần mềm trong kỹ thuật ô tô

04         Động lực học ô tô

05         Hệ thống điện ô tô

06         Chẩn đoán và sửa chữa ô tô

07         Công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô

08         Kết cấu và tính toán ô tô

09         Đồ án kết cấu tính toán ô tô

10         Đồ án công nghệ sản xuất và lắp ráp ô tô

11         An toàn vận hành ô tô

12         Thực tập chẩn đoán và sửa chữa ô tô

13         Phương pháp số ứng dụng trong kỹ thuật cơ khí

14         Thiết kế cơ sở sản xuất ngành ô tô

15         Thí nghiệm và đăng kiểm ô tô

16         Kết cấu tính toán động cơ đốt trong

17         Kiểm soát ô nhiễm không khí và xử lý tiếng ồn ô tô

18         Xe chuyên dùng

19         Thực tập chuyên ngành cơ khí ô tô