Bộ GD&ĐT cho phép Khoa Cơ khí - Trường Đại học Thủy lợi tuyển sinh và đào tạo thêm 2 ngành mới

Ngày 08/9/2017, Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quyết định số 3303/QĐ-BGDĐT về việc giao cho Trường Đại học Thủy lợi đào tạo trình độ đại học hệ chính quy các ngành: Kỹ thuật cơ - điện tử (MS: 52520114), Kỹ thuật Điều khiển và tự động hóa (MS: 52520216), Công nghệ chế tạo (MS: 52510202) và Công nghệ sinh học (MS: 52420201). Theo đó thì Trường Đại học Thủy lợi có thể tuyển sinh, đào tạo và cấp bằng tốt nghiệp 04 ngành mới nói trên kể từ tháng 09/2017. Trong đó Khoa Cơ khí có 2 ngànhKỹ thuật cơ - điện tử (MS: 52520114) và Công nghệ chế tạo (MS: 52510202)