Thông báo kê hoạch nhập học và khai giảng cao học đợt 2 năm 2016 – ĐH Thủy Lợi

Trường Đại học Thủy lợi thông báo thời gian nhập học cao học khóa 24 đợt 2 năm 2016.

Chi tiết xem tại đây.