Các Đề tài NCKH Sinh viên Khoa Cơ khí từ năm 2010 – 2016

Hàng năm Khoa Cơ khí – Trường Đại học Thủy Lợi tổ chức Hội nghị Nghiên cứu Khoa học Sinh viên cấp Khoa.   Hội nghị diễn ra đã thu hút đông đảo các bạn SV trong Khoa tham gia.

Hoạt động thường niên này của Khoa nhằm tạo ra một diễn đàn giao lưu, học hỏi giữa các bạn sinh viên, cán bộ giảng viên trong khoa và các đơn vị đào tạo, nghiên cứu ở trong và ngoài trường.

Các đề tài tham gia đều có tính sáng tạo, tính khoa học và ứng dụng để có thể phát triển tiếp. Và sâu hơn là các đề tài được ứng dụng thành những sản phẩm thực tiễn trong xã hội hiện nay, tiến đến hợp tác với các doanh nghiệp để trở thành những sản phẩm thương mại, đưa ra thị trường.

Sau đây là danh sách các đề tài NCKH của SV diễn ra từ năm 2010 – 2016:

web-thong-ke-nckh-sv-tu-2010-2016-1

web-thong-ke-nckh-sv-tu-2010-2016-2