CÁC HƯỚNG NGHIÊN CỨU BỘ MÔN CƠ HỌC KỸ THUẬT

  • Thiết kế và thi công công trình thủy lợi ( đập, cống,..)
  • Áp dụng lý thuyết va chạm dọc của vật rắn vào thanh đàn hồi để nghiên cứu trạng thái ứng suất trong cọc, và xác định hệ số truyền năng lượng của búa vào cọc
  • Động lực học hệ nhiều vật.
  • Dao động và chẩn đoán vết nứt kết cấu/dầm FGM.
  • Truyền sóng trong các môi trường đàn hồi.
  • Mô phỏng dao động của hệ thống nhiều tấm liên kết chồng lên nhau bằng mối nối không liên tục như mối hàn điểm.
  • Vật liệu tổ hợp và các hệ số hiệu dụng của vật liệu tổ hợp.