ẢNH KỶ NIỆM 30 NĂM THÀNH LẬP KHOA

Khoa Cơ khí xin trân trọng gửi tới Thầy cô, các thế hệ sinh viên của khoa Cơ khí, các Đơn vị trong và ngoài trường những bức ảnh kỷ niệm 30 năm thành lập khoa Cơ khí.

Để tải ảnh vui lòng click vào link bên dưới

Trân trọng

Ảnh Cựu sinh viên

https://drive.google.com/open?id=0B34YTJGElZiZRHFWZnBfa0hoZlE

Ảnh giáo viên trong khoa

https://drive.google.com/open?id=0B34YTJGElZiZaUFuYl9KNHNnb00

Ảnh Thầy cô về hưu

https://drive.google.com/open?id=0B34YTJGElZiZU21YNGFMa0EyN0k

Ảnh Đơn vị trong trường

https://drive.google.com/open?id=0B34YTJGElZiZRDBlV1p1WnNYZ0k

Ảnh đơn vị ngoài trường

https://drive.google.com/open?id=0B34YTJGElZiZb1A5dnB2Sm9kY2c

Ảnh khác

https://drive.google.com/open?id=0B34YTJGElZiZY0xNbk9sakhQOTQ