Công ty TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam Thông báo tuyển dụng 5 nhân viên

Công ty TNHH Máy xây dựng MIK Việt Nam là doanh nghiệp tiên phong trong lĩnh vực nhập khẩu, kinh doanh máy và thiết bị xây dựng. Do nhu cầu phát triển thị trường, đẩy mạnh kinh doanh hiện tại Công ty đang có nhu cầu tuyển 05 nhân viên (Kỹ sư Cơ khí Thủy Lợi) như sau: