Hội nghị khoa học thường niên Khoa Cơ khí - Đại học Thủy lợi năm 2016

Hội nghị Khoa học thường niên Khoa Cơ khí - Trường Đại học Thủy lợi – 2016 đã diễn ra thành công tốt đẹp với sự góp mặt đông đảo của các nhà khoa học, nhà nghiên cứu trong và ngoài trường. Những báo cáo tham gia Hội nghị năm nay rất đa dạng và chất lượng về nhiều vấn đề và đã được các nhà khoa học, nhà nghiên cứu đưa ra trao đổi, thảo luận và góp ý để tạo sự định hướng cho sinh viên. Các báo cáo đã được phản biện kỹ càng trước khi đăng lên tuyển tập Hội nghị khoa học thường niên năm 2016 - Đại học Thủy lợi.

Dưới đây là một số hình ảnh của hội nghị:

img_8999

TS. Đoàn Yên Thế - Chủ tịch Tiểu ban Cơ khí phát biểu khai mạc tại Hội nghị

img_9000

  1. Sóng Stoneley truyền trong môi trường trực hướng không nén được.

            Nguyễn Thị Khánh Linh, Bùi Tuấn Anh

img_9014

  1. Ảnh hưởng của độ nhám bề mặt đến cường độ mòn trong thí nghiệm mài mòn 3 đối tượng.

            Đoàn Yên Thế

img_9020

  1. Kiểm soát nhiễm bẩn trong máy làm đất.

            Vũ Minh Khương

img_9032

  1. Nghiên cứu ảnh hưởng của nhiệt độ tới các thông số động lực học cơ bản của hệ thống truyền động thủy lực chuyển động tịnh tiến.

            Nguyễn Văn Kựu, Nguyễn Đức Ngọc

img_9036

  1. Nghiên cứu ứng dụng phần mềm ADAMS trong khảo sát dao động tổ hợp xe ô tô Sơ-mi rơ-mooc.

            Nguyễn Đức Ngọc, Nguyễn Văn Kựu